0  ΚΑΛΑΘΙ

Συνδετήρες συμπίεσης FC της BIOKALΣτη σημερινή μας ανάρτηση, θα συγκρίνουμε τους απλούς βιδωτούς συνδετήρες τύπου F με τους συνδετήρες συμπίεσης τύπου FC της Βιοκαλ, ως προς τη θωράκιση. Το πείραμα Πήραμε ένα κομμάτι καλώδιο τύπου Vector Sat 110, κλάσης θωράκισης Α και μετρήσαμε τη θωράκισή του δύο φορές. Την πρώτη φορά με δύο απλούς βιδωτούς συνδετήρες, από αυτούς που κυκλοφορούν στην ελληνική αγορά. Τη δεύτερη με συνδετήρες συμπίεσης BIOKAL τύπου FC-5170. Τα αποτελέσματα των μετρήσεων φαίνονται στο παρακάτω διάγραμμα:Με τους συνδετήρες συμπίεσης FC-5170 η θωράκιση είναι κλάσης Α, όσο δηλαδή θα έπρεπε να είναι (πορτοκαλί γραμμή στο διάγραμμα). Με τους βιδωτούς συνδετήρες η θωράκιση γίνεται χειρότερη σε όλη την περιοχή συχνοτήτων 30-3000 MHz, κατά 5-15 dB. Επιπρόσθετα η κλάση θωράκισης του συνόλου (καλώδιο +συνδετήρας) έχει πέσει στη Β (μπλε γραμμή στο διάγραμμα). Συμπέρασμα πρώτο Όσο καλά θωρακισμένο κι αν είναι ένα καλώδιο, εάν χρησιμοποιήσουμε συνδετήρα με χειρότερη θωράκιση, η συνολική θωράκιση καλώδιο+συνδετήρας θα είναι ίση με τη χειρότερη θωράκιση του συνδετήρα. Συμπέρασμα δεύτερο Οι βιδωτοί συνδετήρες έχουν πολύ χειρότερη θωράκιση από τους συνδετήρες συμπίεσης.τύπου FC. Ρητορική ερώτηση Ένα ζευγάρι βιδωτών συνδετήρων έχουν λιανική τιμή πώλησης περίπου 0,50 ευρώ Ένα ζευγάρι συνδετήρων συμπίεσης FC-5170 έχουν λιανική τιμή πώλησης περίπου 2 ευρώ. Αξίζει τον κόπο να χαθούν τόσα dB θωράκισης από μια εγκατάσταση, για μόλις 1,50 ευρώ?


ΠΗΓΗ ΑΡΘΡΟΥ ⏤ BIOKAL.GR