0  ΚΑΛΑΘΙ

Γιατί θωρακισμένο καλώδιο τηλεόρασης


Αν θέσουμε το ερώτημα: Είναι ίδια τα ομοαξονικά καλώδια τηλεόρασης σήμερα, σε σχέση με 20 χρόνια πριν;

Η απάντηση είναι ΟΧΙ, μοιάζουν ίδια, αλλά δεν είναι.

Το 1995 οι τηλεοράσεις ήταν 24 ιντσών και ογκώδεις, τα σήματα αναλογικά και η δορυφορική τηλεόραση ήταν κάτι σπάνιο.

Το 2015 οι τηλεοράσεις είναι 40 ιντσών αλλά λεπτές, τα σήματα ψηφιακά και η δορυφορική εγκατάσταση είναι πλέον κάτι συνηθισμένο. Λέξεις όπως FullHD, 3D, 4K έχουν νόημα.

Οι εξελίξεις αυτές έφεραν μια βασική διαφοροποίηση και στη σημαντικότητα των χαρακτηριστικών των ομοαξονικών καλωδίων 75 Ohm που χρησιμοποιούνται στις εγκαταστάσεις τηλεοπτικής λήψης.

Έτσι, ενώ το 1995 το πιο σημαντικό χαρακτηριστικό ενός καλωδίου ήταν οι χαμηλές απώλειες, το 2015 το πιο σημαντικό χαρακτηριστικό ενός καλωδίου είναι η υψηλή ηλεκτρομαγνητική θωράκιση.

Η σειρά ευρωπαϊκών προτύπων ΕΝ 50117 ταξινομεί τα ομοαξονικά καλώδια σε 5 κλάσεις με βάση τη θωράκισή τους, με χειρότερη την C και καλύτερη την A++.

H ανάγκη για καλύτερη θωράκιση ακολουθεί τις τεχνολογικές εξελίξεις.

Μέχρι και το 2003 οι απαιτήσεις της κλάσης Β ήταν αρκετές. Το 2004 χρειάστηκε να προστεθεί η κλάση Α και το 2008 προστέθηκαν οι Α+ & Α++ .

Εδώ πρέπει να επισημάνουμε ότι από το 2005 και μετά ήταν κοινή πρακτική στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες να χρησιμοποιούνται καλώδια τουλάχιστον κλάσης Α.

Σήμερα (Μάιος 2015) κυρίως λόγω των προβλημάτων παρεμβολών από τα δίκτυα 4G/LTE η τάση είναι να χρησιμοποιούνται καλώδια κλάσης Α+ και πάνω.

Παλαιότερα ένας τεχνικός μπορούσε να ζητήσει από ένα κατάστημα π.χ. "ένα καλώδιο χαμηλών απωλειών 17dB/100m στους 800MHz", και αυτό να ήταν αρκετό.

Σήμερα πρέπει να προσδιορίσει και την κλάση θωράκισης.

Υπάρχει καλώδιο με απώλειες 17dB/100m και κλάση θωράκισης χειρότερη από C και υπάρχει καλώδιο με απώλειες 17dB/100m με κλαση θωράκισης Α++.

Και τα δύο θα "κατεβάζουν" την ίδια "ποσότητα" σήματος. Όμως το πρώτο έχει εξαιρετικά μεγάλες πιθανότητες να παρεμβάλλεται από άλλα σήματα και να παγώνει την εικόνα και να ακτινοβολεί το δικό του σήμα παρεμβάλλοντας άλλες συσκευές.

Σημερα η σωστή ζήτηση θα ήταν "ένα καλώδιο με κλάση θωράκισης (π.χ.) Α++ και απώλειες 17dB/100m στους 800MHz"

Για τα ομοαξονικά καλώδια πλέον, η κλάση θωράκισης είναι το πρωταρχικό κριτήριο επιλογής.


ΠΗΓΗ ΑΡΘΡΟΥ ⏤ BIOKAL.GR