Για τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο η εταιρεία θα παραμένει κλειστή τα Σάββατα.
Έχουν παρατηρηθεί SPAM στην αλληλογραφία που μπορεί να λάβετε απο εμάς - Δεν πρόκειταί για δική μας αποστολή προφανώς - Να δωθεί ιδιαίτερη προσοχή στο email του αποστολέα και ΟΧΙ στο όνομα που αναγράφει

Business-to-Business Services (B2B Services)

Η εταιρεία μας είναι στην ευχάριστη θέση να σας ενημερώσει πως διαθέτει κατάλογο Β2Β των προϊόντων της για την καλύτερη εξυπηρέτηση και ενημέρωση σας.


Αφού γραφτείτε στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα με τα στοιχεία της εταιρίας σας, ενημερώστε μας για τον λογαριασμό σας ώστε να γίνει έλεγχος με το Gsis και να σας ανοίξουμε το online B2B.