Για τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο η εταιρεία θα παραμένει κλειστή τα Σάββατα.
Έχουν παρατηρηθεί SPAM στην αλληλογραφία που μπορεί να λάβετε απο εμάς - Δεν πρόκειταί για δική μας αποστολή προφανώς - Να δωθεί ιδιαίτερη προσοχή στο email του αποστολέα και ΟΧΙ στο όνομα που αναγράφει

SSR (Solid - State)

1116.626
3.35
χωρίς ΦΠΑ 2.70
Σε Απόθεμα
1116.363
6.71
χωρίς ΦΠΑ 5.41
Σε Απόθεμα
1116.628
11.20
χωρίς ΦΠΑ 9.03
Σε Απόθεμα
1116.362
5.59
χωρίς ΦΠΑ 4.51
Σε Απόθεμα
1116.627
5.59
χωρίς ΦΠΑ 4.51
Σε Απόθεμα
1140.081
8.38
χωρίς ΦΠΑ 6.76
Μη Διαθέσιμο
1116.997
7.69
χωρίς ΦΠΑ 6.20
Σε Απόθεμα
1116.880
2.57
χωρίς ΦΠΑ 2.07
Σε Απόθεμα
1256.574
8.68
χωρίς ΦΠΑ 7.00
Σε Απόθεμα
Φίλτρα Φίλτρα